Hướng dẫn cài đặt Fedora 4

Bản hướng dẫn này giúp bạn cài đặt Fedora Core trên máy để bàn, máy sách
tay và server. Cài đặt hệ thống này rất mềm dẻo với một chút kiến thức về Linux
hoặc mạng máy tính. Nếu bạn chọn giá trị mặc định, Fedora Core sẽ cung
cấp cho bạn một HĐH trên máy để bàn một cách đầy đủ nhất. nó bao gồm
cả các chương trình ứng dụng cơ bản, các tiện ích Internet và các bộ công
cụ cho một máy để bàn.

Từ khóa: hệ điều hành, cài đặt Fedora, quản trị Fedora , cấu hình mạng, hướng dẫn cài đặt, cấu hình bảo mật

pdf 74 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:128 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận