Hoàn thiện công tác kế toán chu trình bán hàng - thu tiền tại Agifish

Bài viết đề xuất các giải pháp hoàn thiện các vấn đề còn tồn tại trong chu trình này tại Công ty, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh tại doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

Từ khóa: Hoàn thiện công tác kế toán, Công tác kế toán, Kế toán chu trình bán hàng - thu tiền, Hoạt động bán của doanh nghiệp, Nghiệp vụ kế toán

pdf 5 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/07/2021 | Lượt xem:11 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận