Hoạch định một kế hoạch kinh doanh hiệu quả

Tài liệu này sẽ giúp bạn hoạch định một kế hoạch kinh doanh để chỉ đạo việc kinh doanh của bạn xuyên suốt các hoạt động từ giai đoạn khởi nghiệp đến giai đoạn phát triển, huy động vốn, hay bất cứ nỗ lực nào khác mà doanh nghiệp của bạn xúc tiến.

Chúng tôi giới thiệu dưới đây một kế hoạch kinh doanh điển hình gồm bảy phần chính. Trong mỗi phần đều có phần mô tả, phần chỉ dẫn để lập một kế hoạch kinh doanh, trong nhiều phần còn có những mẹo nhỏ giúp các bạn tránh các lỗi thường gặp. Để giúp bạn hiểu rõ và có thể thực hành được, ngoài phần giải thích trong các phần, chúng tôi xin cung cấp "những hộp công cụ" với đầy đủ các ví dụ mẫu, các bảng mẫu, và bảng chú giải thuật ngữ.
Đăng nhập để bình luận