Gui graphical user interface

GUI cung cấp tính năng thân thiện với người dùng
GUI là một đối tượng trực quan. Người dùng tương tác với đối tượng này qua con trỏ chuột hay bàn phím
Để tạo ra các thành phần trong GUI
import java.awt.*;
import javax.swing.*;

Từ khóa: Lập trình Java, ngôn ngữ lập trình, lập trình máy tính, kỹ thuật lập trình, ngôn ngữ Java, lập trình căn bản

ppt 45 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:11/10/2012 | Lượt xem:73 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận