Giáo trình Vệ sinh phòng bệnh và dinh dưỡng

Tài liệu này được biên soạn theo chương trình giáo dục nghề nghiệp của Bộ Y tế, trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Tài liệu được soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác khoa học. Cập nhật các tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại và thực tiễn của Việt Nam. Cấu trúc bao gồm hai phần là vệ sinh phòng bệnh và dinh dưỡng với những nội dung hướng dẫn chuẩn. Đây sẽ là tiền đề giúp các bạn sinh viên học tốt.
Đăng nhập để bình luận