Giáo trình vẽ kỹ thuật P1

BẢN VẼ KẾT CẤU THÉP §1.Khái niệm chung §2.Cách biểu diễn các loại thép hình §3.Các hình thức lắp nối của kết cấu thép §4.Đặc điểm của bản vẽ kết cấu thép §5.Giới thiệu một số bản vẽ kết cấu thép và trình tự biểu diễn Chương 2: BẢN VẼ KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP §1.Khái niệm chung §2.Các loại cốt thép §3.Các qui định và ký hiệu qui ước dùng trên bản vẽ BTCT §4.Cách đọc và vẽ bản vẽ BTCT Chương 3: BẢN VẼ KẾT CẤU GỖ §1.Khái niệm chung §2.Các hình thức lắp nối của kết cấu gỗ §3.Nội dung và đặc điểm kết cấu gỗ §4.Trình tự thiết lập bản vẽ kết cấu gỗ Chương 4: BẢN VẼ NHÀ §1.Khái niệm chung §2.Mặt bằng toàn thể §3.Các hình biểu diễn của một ngôi nhà §4.Bản vẽ

Từ khóa: Kiến trúc xây dựng , Cơ khí chế tạo máy, Điện – điện tử, Tự động hóa, Kỹ thuật viễn thông

pdf 15 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2012 | Lượt xem:183 | Yêu thích: 2 | Bình luận: 0 | Download: 29

Đăng nhập để bình luận