Giáo trình vật liệu xây dựng

Tài liệu "Giáo trình vật liệu xây dựng" được biên soạn theo đề cương do vụ THCN - DN, Bộ giáo dục và đào tạo xây dựng và thông qua. Nội dung được biên soạn theo tinh thần ngắn gọn, dẽ hiểu, các kiến thức trong toàn bộ giáo trình có mối liên hệ logic. Tuy vậy giáo trình cũng chỉ là 1 phần trong nội dung của chuyên ngành đào tạo cho nên người dạy, người học cần tham khảo thêm các giáo trình có liên quan đối với ngành học

Từ khóa: vật liệu xây dựng, giáo trình vật liệu xây dựng, bài giảng vật liệu xây dựng, tìm hiểu vật liệu xây dựng, nghiên cứu vật liệu xây dựng

pdf 190 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:248 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 15

Đăng nhập để bình luận