GIÁO TRÌNH VẬT LIỆU BÁN DẪN

uốn sách nhằm phục vụ công tác đào tạo kỹ sư vật lý chuyên ngành vật liệu điện tử, chuyên ngành khoa học vật liệu và các chuyên ngành khác liên quan cũng như để làm tài liệu giảng dạy cao học, tài liệu tham khảo cho nghiên cứu sinh, cho giảng viên các chuyên ngành liên quan đến vật liệu bán dẫn.

Nội dung giáo trình được trình bày trong 12 chương, tương ứng 4 đơn vị học trình với thời lượng 60 tiết.

Từ khóa: giáo trình, kỹ thuật số, vi xử lý, vật liệu điện tử, kỹ thuật điện tử, sách kĩ thuật

pdf 392 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:120 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận