Giáo trình Văn học Việt Nam cuối thế kỷ XIX (Giáo trình tóm tắt dành cho lớp Đại học từ xa): Phần 1

Phần 1 Giáo trình Văn học Việt Nam cuối thế kỷ XIX (Giáo trình tóm tắt dành cho lớp Đại học từ xa) gồm nội dung các chương: Chương 1 - Khái quát, chương 2 - Nguyễn Đình Chiểu (1822 - 1888). Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

Từ khóa: Văn học Việt Nam, Văn học Việt Nam cuối thế kỷ XIX, Lịch sử văn học Việt Nam, Nguyễn Đình Chiểu, Nhà thơ Việt Nam, Tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu

pdf 23 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:01/09/2017 | Lượt xem:110 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận