GIÁO TRÌNH ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH

Giáo trình ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG SẢN XUẤT CHƯƠNG
TRÌNH TRUYỀN HÌNH này là một trong những sản phẩm thuộc Đề tài nghiên
cứu khoa học và phát triển công nghệ "Nghiên cứu cải tiến cương trình đào tạo tin
học ứng dụng trong việc sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình" do Trường
Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II, Đài Tiếng Nói Việt Nam chủ trì nghiên cứu
trong năm 2006. Giáo trình này, sau khi được thẩm định và nghiệm thu, sẽ được đề
nghị làm tài liệu giảng dạy và học tập cho môn học (hoặc khóa học ngắn hạn) tương
ứng tại trường.

Từ khóa: giáo trình, sách kĩ thuật, điện tử viễn thông, kỹ thuật chuyển mạch, thông tin di động, xử lý tín hiệu

pdf 144 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:96 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận