Giáo trình Trắc địa: Phần II - Trần Đức Tài

Giáo trình Trắc địa - Phần II trình bày các nội dung: đo vẽ bản đồ, sử dụng bản đồ, đo vẽ mặt cắt địa hình, đo vẽ dòng sông, bố trí công trình, đo biến dạng và chuyển dịch công trình. Đây là tài liệu dành cho sinh viên và giảng viên ngành Xây dựng.

Từ khóa: Giáo trình Trắc địa Phần I, Bài giảng Trắc địa, Tìm hiểu về Trắc địa, Đo vẽ bản đồ, Bố trí công trình, Đo biến dạng

pdf 112 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:14/05/2014 | Lượt xem:107 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 9

Đăng nhập để bình luận