Giáo trình Trắc địa: Phần I - Trần Đức Tài

Giáo trình Trắc địa - Phần I, trình bày các nội dung: những kiến thức chung về trắc địa, khái niệm về sai số, địa bàn và phương pháp đo góc phương vị tử, thuốc thép và phương pháp đo chiều dài bằng thuốc thép, máy thủy bình và phương pháp đo cao hình học, máy kinh vĩ và công dụng của máy kinh vĩ. Đây là tài liệu dành cho sinh viên và giảng viên ngành Xây dựng.

Từ khóa: Giáo trình Trắc địa Phần I, Bài giảng Trắc địa, Tìm hiểu về Trắc địa, Tài liệu trắc địa, Máy kinh vĩ, Tìm hiểu máy kinh vĩ

pdf 151 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:14/05/2014 | Lượt xem:213 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 23

Đăng nhập để bình luận