Giáo trình Trắc địa: Phần 1 - Phạm Viết Vỹ

Giáo trình Trắc địa được biên soạn theo đề cương chương trình đào tạo bậc Cao đẳng các ngành kỹ thuật như Cao đẳng Xây dựng DD & CN, Cao đẳng Cầu đường và một số ngành khác. Nội dung của giáo trình được viết thành 9 chương, trong đó: Từ chương 1 đến chương 7 cung cấp các kiến thức cơ bản về Trắc địa nói chung cho sinh viên ngành kỹ thuật; từ chương 8 đến chương 9 cung cấp các kiến thức Trắc địa theo các chuyên ngành được đào tạo của sinh viên. Phần 1 sau đây gồm nội dung 5 chương đầu tài liệu.

Từ khóa: Giáo trình Trắc địa, Trắc địa cơ bản, Đo đạc đất, Kỹ thuật trắc địa, Thi công công trình, Lưới khống chế mặt bằng

pdf 47 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/08/2016 | Lượt xem:152 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 9

Đăng nhập để bình luận