Giáo trình: Tổng quan về PLC

Bộ điều khiển logic khả trình (PLC - Programmable Logic Controller - bộ điều khiển có thể lập trình lại được) là sản phẩm ứng dụng kỹ thuật vi xử lý để điều khiển các thiết bị, máy móc, dây chuyền tự động hóa…

Các vấn đề trước đây được giải quyết bằng các mạch logic relay, các cơ cấu cơ khí kém linh hoạt, khó thay đổi thì nay được “mềm hóa” bằng các chương trình điều khiển bằng vi xử lý. Xét về mặt phân tích, thiết kế về qui trình công nghệ thì công sức bỏ ra như nhau. Nếu như tủ điều khiển thiết kế bằng các linh kiện phụ rời càng phức tạp thì chương trình viết tương ứng cho bộ điều khiển lập trình (PLC) cũng phức tạp tương tự.

Từ khóa: Điều khiển tự động. PLC, giáo trình mạch điện tử, mạch điện ứng dụng, vi mạch điện tử, điện tử công suất, công nghệ điện tử,

pdf 69 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:117 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận