Giáo trình Tổ chức vận chuyển hành khách và du lịch: Phần 2 - ĐH Sư phạm Huế

Phần 2 Giáo trình Tổ chức vận chuyển hành khách và du lịch của Trường ĐH Sư phạm Huế gồm nội dung chương 3 - Tổ chức công tác vận chuyển hành khách đô thị và chương 4 - Du lịch đường Sắt. Cuối mỗi chương có câu hỏi ôn tập giúp sinh viên củng cố kiến thức được học.
Đăng nhập để bình luận