Giáo trình tin học đại cương

Tin học đại cương là một môn học quan trọng trong chương trình giáo dục đại cương ở bậc đại học. Tại hầu hết các trường đại học và cao đẳng nước ta hiện nay, môn học này bắt buộc đối với mọi sinh viên. Về mặt nội dung, tuy mức độ ở các trường có thể khác nhau, song yêu cầu thì ngày càng nâng cao cả về lý thuyết lẫn thực hành.
Cuốn giáo trình Tin học đại cương này được biên soạn theo khung chương trình của Bộ giáo dục và đào tạo dành cho sinh viên ngành kỹ thuật. Cấu trúc của giáo trình gồm 2 phần: phần 1 gồm 3 chương trình bày những kiến thức tổng quan về tin học, phần 2 trình bày kỹ thuật lập trình căn bản bằng ngôn ngữ C, phần này có nhiều ví dụ mẫu và bài tập để sinh viên rèn luyện kỹ năng lập tình trên máy.