Giáo trình thủy lực, thủy văn - Trung cấp Cầu đường & Dạy nghề

Giáo trình thủy lực, thủy văn được biên soạn nhằm trang bị cho học viên một số kiến thức cơ bản của chất lỏng ở các trạng thái tĩnh và trang thái chuyển động, trên cơ sở đó học viên có thể tiếp thu được các kiến thức của các môn học khác và vận dụng vào thực tế xây dựng các công trình, thoả mãn các yêu cầu đổi mới về nội dung cũng như sự phát triển của khoa học công nghệ hiện nay. Nội dung của giáo trình gồm 7 chương trình bày về áp suất thủy tĩnh, cơ sở thủy động lực học, dòng chảy đều trong kênh và trong ống, dòng chảy không đều trong kênh, sông và các yếu tố thủy văn của sông, đo đạc thủy văn sông ngòi, xác định lưu lượng dòng chảy ứng với tần suất thiết kế công trình.

Từ khóa: Thủy lực thủy văn, Giáo trình thủy lực thủy văn, Ấp suất thủy tĩnh, Cơ sở thủy động lực học, Thủy văn của sông, Đo đạc thủy văn

pdf 116 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/04/2014 | Lượt xem:127 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận