Giáo trình Thiết lập và quản trị Lotus Domino

Trong những năm gần đây, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống các cơ quan nhà nước và lĩnh vực quản lý hành chánh đặc biệt được chú trọng và phát triển. Với quyết định đầu tư một cách hệ thống để phát triển công nghệ thông tin thì chính phủ đã quyết định đầu tư phát triển hệ thống mạng diện rộng của chính phủ được gọi là mạng CPnet.

Từ khóa: cài đặt mạng, thủ thuật máy tính, công nghệ thông tin, tin học ứng dụng, quản trị mạng, computer network, quản lý thông tin

pdf 40 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:118 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận