Giáo trình Thiết kế và tính toán móng cọc - GS.TS. Võ Công Ngữ

Giáo trình Thiết kế và tính toán móng cọc tập hợp khá kỹ lưỡng các kiến thức mới về móng cọc, như các phương pháp mới dự báo sức chịu tải của cọc, đặc biệt là cọc nhồi, phương pháp tính toán đồng thời cọc - nền đất, các phương pháp thí nghiệm cọc. Đầy lài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành xây dựng.

Từ khóa: Giáo trình Thiết kế móng cọc, Giáo trình tính toán móng cọc, Giáo trình xây dựng, Thiết kế và tính toán móng cọc, Thiết kế móng cọc, Tính toán móng cọc

pdf 254 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/04/2014 | Lượt xem:175 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 15

Đăng nhập để bình luận