Giáo trình Tạo bài trình bày với Microsoft PowerPoint 2013: Phần 2

Giáo trình "Tạo bài trình bày với Microsoft PowerPoint 2013" giới thiệu đến bạn đọc cách sử dụng Microsoft PowerPoint 2013. Phần 2 của giáo trình gồm có: Áp d ụng vào sửa đổi mẫu thiết kế, tạo bài trình bày Web, Duyệt lại và chia sẽ bài trình bày.

Từ khóa: Microsoft PowerPoint 2013, Bài trình bày , Giáo trình Microsoft PowerPoint 2013 Phần 2, In bài trình bày, Chỉnh sửa văn bản trên slide, Tin học văn phòng cơ bản

pdf 43 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:29/05/2014 | Lượt xem:104 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 10

Đăng nhập để bình luận