Giáo trình Sức bền vật liệu

Sức bền vật liệu nghiên cứu vật thể thực (công trình, chi tiết máy...). Vật thể thực có biến dạng dưới tác dụng của nguyên nhân ngoài (tải trọng, nhiệt độ, lắp ráp các chi tiết chế tạo không chính xác..). Vật thể thực sử dụng trong kỹ thuật được chia ra 3 loại cơ bản: khối, tấm và vỏ, thanh.
Đăng nhập để bình luận