GIÁO TRÌNH ROBOCON

Chúng ta rất nhiều những kiến thức về kĩ thuật ,rèn luyện đức tính kiên trì ,bền bỉ ,dám đối mặt với gian khổ .Hơn nữa ,cuộc thi đã để lại những kỉ niệm đẹp về một thời sinh viên. Giáo trình này được biên soạn nhằm giúp các bạn có được một cái nhìn tổng quan về robot ,sự định hướng cụ thể và những kinh nghiệm quý báu khi tham gia robocon Giáo trình.

Từ khóa: Giáo trình, robocon, kỹ thuật công nghệ, điều khiển robocon, điều khiển động cơ, robot tự động, kỹ thuật dò lường

pdf 70 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:122 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận