Giáo trình quản lý xây dựng

tài liệu “Giáo trình quản lý xây dựng” được biên soạn với mục đích nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức tổng hợp về quản lý xây dựng, quản lý đô thị, quản lý sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh các trường trung học chuyên nghiệp

Từ khóa: quản lý xây dựng, tài liệu quản lý xây dựng, bài giảng quản lý xây dựng, giáo trình quản lý xây dựng, hướng dẫn quản lý xây dựng,

pdf 134 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:136 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận