Giáo trình ngôn ngữ lập trình C - Nguyễn Hữu Tuấn

C là ngôn ngữ lập trình vạn năng. Ngoài việc C được dùng để viết hệ điều hành UNIX
người ta nhanh chóng nhận ra sức mạnh của C trong việc xử lý cho các vấn đề hiện đại của
tin học. C không gắn với bất kỳ một hệ điều hành hay máy nào, và mặc dầu nó đã được gọi là
" ngôn ngữ lập trình hệ thống" vì nó được dùng cho việc viết hệ điều hành, nó cũng tiện lợ
cho cả việc viết các chương trình xử lý số, xử lý văn bản và cơ sở dữ liệu.

Từ khóa: chương trình lập trình, ngôn ngữ lập trình, kỹ thuật máy tính, lập trình máy tính, chương trình C, lập trình C

pdf 146 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:113 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận