Giáo trình Nghiệp vụ lễ tân: Phần 1 - Trương Minh Vũ

Giáo trình Nghiệp vụ lễ tân: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: giới thiệu về bộ phận lễ tân khách sạn; Sử dụng điện thoại; Đặt buồng. Mời các bạn cùng tham khảo!
Đăng nhập để bình luận