Giáo trình nghe Trung cấp Shin mainichi no kikitori 50 nichi chuukyuu tập 2: Phần 1

Tiếp nối phần 1, nội dung phần 2 cuốn giáo trình nghe Trung cấp Shin mainichi no kikitori 50 nichi chuukyuu tập 2 cung cấp cho người học các bài nghe hiểu từ bài 26-33 trong tổng bộ 50 vấn đề nghe hiểu có trong cuốn giáo trình. Hy vọng đây sẽ lài tài liệu tự học tiếng Nhật ở nhà hữu ích dành cho các bạn yêu thích tiếng Nhật. Để nắm nội dung chi tiết các bài học trong cuốn giáo trình, mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận