Giáo trình môn Sức bền vật liệu

Sức bền vật liệu là môn học kỹ thuật cơ sở, nghiên cứu tính chất chịu lực của vật liệu
để đề ra phương pháp tính về độ bền, độ cứng và độ ổn định của các bộ phận công
trình, gọi chung là vật thể - chịu các tác động khác nhau như tải trọng, sự thay đổi nhiệt
độ và chế tạo không chính xác, nhằm thỏa mãn yêu cầu an toàn và tiết kiệm vật liệu.

Từ khóa: mặt cắt ngang, lý thuyết nội lực, thanh thẳng chịu nén, xoắn thuần túy, chuyển vị dầm chịu uốn, trạng thái ứng suất

pdf 89 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/08/2016 | Lượt xem:138 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận