Giáo trình Mastercam X2

Mastercam cung cấp cho bạn các công cụ vẽ linh hoạt. Con trỏ và chuột là công cụ vẽ của bạn và menu lệnh Creat là công cụ tạo hình của bạn. Mastercam cũng cung cấp cho bạn nhiều lệnh CAD khác để tạo cho công việc của bạn dễ dàng hơn.

Từ khóa: Giáo trình Mastercam X2, điều khiển tự động, khoa khoa học công nghệ, máy CNC, sản xuất hàng loạt, máy điều khiển, công nghệ gia công

doc 136 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:29/10/2012 | Lượt xem:142 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận