Giáo trình mạch điện I

Chương I sẽ giới thiệu các khái niệm cơ bản về mạch, các ký hiệu kinh kiện và ác mô hình toán học của linh kiện và các mô hình toán học của linh kiện. Đồng thời cung cấp các định luật cơ bản trong lý thuyết mạch. Sau đó áp dụng các định lý cơ bản này để giải một số bài tập mạch
Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)