Giáo trình Lý thuyết nhóm: Phần 1

Mục đích của giáo trình Lý thuyết nhóm do Lê Thị Thanh Nhàn chủ biên là cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về nhóm để phục vụ công tác giảng dạy môn "Lý thuyết nhóm ở bậc đại học". Phần 1 cuốn giáo trình trình bày các nội dung: Nhóm và nhóm con, lớp phép, đồng cấu nhóm, tác động của nhóm lên tập hợp. Mời các bạn tham khảo.

Từ khóa: Giáo trình Lý thuyết nhóm, Lý thuyết nhóm, Lớp ghép nhóm, Đồng cấu nhóm, Tác động của nhóm, Tính chất nhóm

pdf 78 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/11/2016 | Lượt xem:178 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận