Giáo trình lý thuyết nhận dạng ứng dụng trong quản lý

Cuốn sách "Giáo Trình Lý Thuyết Nhận Dạng Ứng Dụng Trong Quản Lý" được biên soạn lần này dựa trên việc điều chỉnh gíao trình đã in năm 1994, nhằm cung cấp cho bạn đọc và các bạn sinh viên các kiến thức cơ bản và tương đối có hệ thống về khoa học nhận dạng dưới dạng chuyên đề để ứng dụng trong các hoạt động quản lý. Cuốn sách đã được sử dụng cho chuyên ngành Quản lý kinh tế từ năm học 1994-1995 và được triển khai thành một đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 1999-2000.

Từ khóa: Giáo trình lý thuyết nhận dạng ứng dụng trong quản lý, kinh tế quốc dân, kinh tế quản lý, chủ nghĩa xã hội, kinh tế xã hội, khoa học quản lý

pdf 420 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:14/10/2012 | Lượt xem:180 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận