Giáo trình: Lý thuyết đồ thị

Bậc của đỉnh: số cạnh liên thuộc với v gọi là bậc của
đỉnh v, kí hiệu là d(v). Bậc của đỉnh có khuyên được
cộng thêm 2 cho mỗi khuyên.

Từ khóa: kỹ thuật lập trình, tài liệu lập trình máy tính, lý thuyết đô thị, khoa học máy tính, ngôn ngữ lập trình, đồ thị cơ bản, tổng quan đồ thị

ppt 93 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:91 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)