Giáo trình Luật Xây dựng – Phần 2

Tiếp theo ở phần 1, trong phần 2 của giáo trình Luật Xây dựng các bạn sẽ cùng tìm hiểu 3 nội dung lớn, đó là: Xây dựng công trình, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng, quản lý Nhà nước về xây dựng. Đây là cuốn giáo trình cần thiết để sinh viên làm tài liệu học tập và nghiên cứu môn học pháp luật xây dựng được thuận lợi, phù hợp với mục đích yêu cầu trong đề cương chương trình đã đề ra. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Luật Xây dựng, Giáo trình Luật Xây dựng, Pháp luật về xây dựng, Xây dựng công trình, Lựa chọn nhà thầu, Quản lý Nhà nước về xây dựng

pdf 54 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:25/08/2015 | Lượt xem:238 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận