Giáo trình Luật Xây dựng – Phần 1

Để giúp sinh viên có thể hiểu và vận dụng được các quy định của pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, trong giáo trình “Luật Xây dựng “ này tác giả tổng hợp lại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trực tiếp đến hoạt động xây dựng để sinh viên làm tài liệu học tập và nghiên cứu môn học pháp luật xây dựng được thuận lợi, phù hợp với mục đích yêu cầu trong đề cương chương trình đã đề ra. Trong phần 1 của giáo trình, các bạn sẽ cùng tìm hiểu 4 nội dung sau: Những vấn đề chung về pháp luật xây dựng; quy hoạch xây dựng; dự án đầu tư xây dựng công trình; khảo sát, thiết kế xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Luật Xây dựng, Giáo trình Luật Xây dựng, Pháp luật về xây dựng, Quy hoạch xây dựng, Dự án đầu tư xây dựng công trình, Thiết kế xây dựng

pdf 54 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:25/08/2015 | Lượt xem:256 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 10

Đăng nhập để bình luận