Giáo trình lập trình trực quan

Lịch sử phát triển của Tin học luôn gắn liền với việc tìm kiếm các phương pháp lập trình để
giúp cho người sử dụng triển khai các ứng dụng một cách dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả.
Như chúng ta đã biết, mỗi loại máy tính chỉ có thể hiểu và thực hiện được các lệnh cũng
như chương trình theo một loại ngôn ngữ dành riêng được gọi là ngôn ngữ máy. Tuy nhiên,
nếu triển khai các ứng dụng trong thực tế mà phải viết chương trình trực tiếp bằng ngôn ngữ
máy thì sẽ rất phức tạp, đòi hỏi thời gian và công sức rất lớn, nhiều khi không thể thực hiện

Từ khóa: Giáo trình lập trình trực quan, microsoft access, giáo trình tin học, lập trình trực quan, đồ án công nghệ thông tin, tin học đại cương

pdf 252 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:151 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận