Giáo trình kỹ thuật thi công - NXB Xây dựng

Giáo trình do NXB Xây dựng ấn hành, giáo trình gồm 5 chương: Chương 1 giới thiệu về công tác đất và gia cố nền móng, chương 2 khái quát công tác xây, chương 3 đề cập về công tác bê tông, chương 4 có nội dung về công tác lắp ghép, chương 5 khái quát nội dung hoàn thiện.

Từ khóa: Kỹ thuật thi công, Giáo trình kỹ thuật thi công, Tài liệu xây dựng, Công tác bê tông, Công tác lắp ghép, Công tác xây, Công tác đất, Gia cố nền móng

pdf 253 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:21/02/2014 | Lượt xem:221 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 14

Đăng nhập để bình luận