Giáo trình kỹ thuật lập trình nâng cao

Trình bày các kiến thức ban đầu về logic mệnh đề và logic tân từ. Phụ lục cung cấp một một tài liệu cô đọng về các kiến thức logic áp dụng trực tiếp trong phần I và phần II ( nó là một phần nôi dung của giáo trình nhập môn toán) người học cần dành thời gian thích hợp ôn lại để có thể theo kịp hướng tiếp cận của giáo trình.
Cùng với những trình bày lý thuyết tổng quát, tác gỉa đưa vào một số thỏa đáng các ví dụ chọn lọc nhằm giúp người học nắm bắt được bản chất của các khái niệm, các phương pháp mới và làm quen với cách sử dụng các kết qủa mới. Khi học trước khi tìm cách giải các bài tập của thầy gíao cung cấp các bạn cố gắng đọc và hiểu hết các ví dụ minh họa.

Từ khóa: kỹ thuật lập trình, giáo trình lập trình C, cấu trúc dữ liệu, ngôn ngữ lập trình, khử đệ quy, giáo trình lập trình

pdf 108 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:92 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)