Giáo trình Kỹ thuật lập trình 2

Một chương trình nguồn được xem là tốt không chỉ được đánh giá thông qua thuật
giải đúng và cấu trúc dữ liệu thích hợp. Mà còn phụ thuộc vào phong cách và kỹ thuật mã
hoá (coding) của người viết chương trình.
Nếu một người lập trình viết một chương trình tuy thực hiện đúng yêu cầu đặt ra
nhưng mã nguồn quá lộn xộn và phong cách lập trình cẩu thả, thì mã nguồn này sẽ gây
khó khăn cho chính người lập trình!

Từ khóa: kỹ thuật lập trình, giáo trình lập trình C, cấu trúc dữ liệu, ngôn ngữ lập trình, khử đệ quy, tài liệu học đại học,

pdf 122 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:96 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận