Giáo trình: Kỹ thuật đồ họa

Đồ họa máy tính được ra đời bởi sự kết hợp của 2 lĩnh vực thông tin và truyền hình. Đầu tiên kỹ thuật đồ họa được phát triển bởi các nhóm kỹ sư sử dụng máy tính lớn. Trong giai đoạn đầu của sự phát triển người ta phải tốn nhiều tiền cho việc trang bị các thiết bị phần cứng. Ngày nay, nhờ vào sự tiến bộ của vi xử lý, gái thành của máy tính càng lúc càng phù hợp với túi tiền của người sử dụng khi các kỹ thuật ứng dụng đồ họa ngày càng cao hơn...
Đăng nhập để bình luận