Giáo trình kinh tế ngoại thương

Nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực kinh tế đối ngoại có chất lượng cao và phục vụ công tác nghiên cứu khoa học. Bộ môn Chính sách thương mại quốc tế biên soạn Giáo trình kinh tế ngoại thương nhằm giới thiệu một số kiến thức cơ bản liên quan đến những vấn đề có tính chất kinh tế trong hoạt động ngoại thương và hệ thống chính sách nhằm khuyến khích, đẩy mạnh hoạt động thương mại quốc tế, đồng thời có tác dụng quản lý hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong nước, phù hợp với điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Từ khóa: Giáo trình kinh tế ngoại thương, kinh tế ngoại thương, tài chính ngân hàng, luận văn hoạt động cho vay, hoạt động của ngân hàng

pdf 450 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/06/2013 | Lượt xem:103 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận