Giáo trình kiểm toán

Tài liệu " Giáo trình kiểm toán" là tài liệu hữu ích cho sinh viên trong quá trình đổi mới nội dung chương trình đào tạo cán bộ tài chính kinh tế nói chung, cán bộ kiểm toán nói riêng. Tài liệu còn đặc biệt thiết thực đối với cán bộ quản lý kinh tế, đối với kiểm toán viên trong điều kiện hiện nay. tài liệu còn đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy của sinh viên và giảng viên trong học viện tài chính và nhu cầu của xã hội

Từ khóa: Giáo trình kiểm toán, tài liệu kiểm toán, bài tập kiểm toán, đề cương kiểm toán, bài giảng kiểm toán

pdf 393 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:153 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận