Giáo trình Kết cấu bê tông cốt thép phần các cấu kiện đặc biệt: Phần II

Giáo trình Kết cấu bê tông cốt thép phần các cấu kiện đặc biệt: Phần II gồm các nội dung: silô - bunke, kết cấu mái vỏ, cấu kiện chịu uốn - xoắn. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên Xây dựng.

Từ khóa: Các cấu kiện đặc biệt Phần II, Bê tông cốt thép, Tài liệu bê tông cốt thép, Kết cấu mái vỏ, Cấu kiện chịu uốn, Cấu kiện chịu xoắn

pdf 157 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:14/05/2014 | Lượt xem:181 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 25

Đăng nhập để bình luận