Giáo trình kế toán thương mại dịch vụ

Kế toán Thương mại-dịch vụ là một trong những môn chuyên ngành của học sinh-sinh viên chuyên ngành Kế toán. Để giúp sinh viên có kiến thức chuyên sâu về hoạch toán đặc thù của hoạt động kinh doanh thương mại-dịch vụ tại các doanh nghiệp, khoa Tài Chính Kế Toán-Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM xin giới thiệu giáo trình này

Từ khóa: thương mại dịch vụ, giáo trình kế toán, kế toán thương mại, tài chính kế toán, tài liệu kế toán, tỷ giá hối đoái

pdf 195 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:300 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 8

Đăng nhập để bình luận