Giáo trình kế toán quản trị

Tài liệu tham khảo về giáo trình kế toán quản trị

Từ khóa: tài chính, kế toán, kế toán quản trị, kế toán ngân hàng, kế toán tài chính

pdf 313 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2012 | Lượt xem:187 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 18

Đăng nhập để bình luận