Giáo trình hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server 2000

Giáo trình hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server 2000 cung cấp cho sinh
viên các khái niệm lý thuyết căn bản và tương đối đầy đủ về SQL Server
2000.
Giáo trình có minh hoạ bằng ví dụ các kỹ thuật thao tác với SQL Server 2000
giúp cho sinh viên có thể làm việc thực tế trên SQL Server 2000.
Một số các khái niệm căn bản và quen thuộc về CSDL quan hệ mà sinh viên
đã được trang bị ở các môn học khác như Access, ngôn ngữ truy vấn SQL..
được dùng trong giáo trình mà không giải thích lại.
Do chương trình giới hạn cho 60 tiết giảng dạy nên một vài nội dung nâng
cao của SQL Server chỉ giới thiệu sơ lược.
Giáo trình được soạn để phục vụ kịp thời các lớp đào tạo CNTT của Viện
nên không thể tránh được nhiều thiếu sót. Rất mong nhận được sự đóng góp
của các thầy cô và các học viên các khoá để chung tôi có thể bổ khuyết kịp
thời.

Từ khóa: dữ liệu máy tính, quản trị dữ liệu, Giáo trình , hệ quản trị, cơ sở dữ liệu, MS SQL Server 2000, tài liệu công nghệ, kỹ thuật thao tác

doc 54 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:126 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận