Giáo trình hệ điều hành Unix - Linux

UNIX bắt nguồn từ một đề án nghiên cứu trong Bell Labs của AT&T vào năm 1969. Lúc đó Ken Thomson, Dennis Ritchie và những người khác nữa làm ra trên máy PDP-7 một thứ mà bây giờ gọi là UNIX. Chữ UNIX ban đầu viết là Unics là một kiểu chơi chữ của các tác giả khi so sánh sản phẩm của họ với hệ điều hành Multics lúc bấy giờ. Unics là chữ viết tắt của Uniplexed Information and Computing System.

Từ khóa: hệ điều hành, toán ứng dụng, điện tử viễn thông, hệ điều hành Unix, hệ điều hành Linux, ngôn ngữ C

pdf 214 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:14/10/2012 | Lượt xem:155 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 12

Đăng nhập để bình luận