GIÁO TRÌNH GIẢI THUẬT NGUYỄN VĂN LINH

N. Wirth, một nhà khoa học máy tính nổi tiếng, tác giả của ngôn ngữ lập trình Pascal, đã đặt tên cho một cuốn sách của ông là “Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật = Chương trình”. Ðiều đó nói lên tầm quan trọng của giải thuật trong lập trình nói riêng và trong khoa học máy tính nói chung. Vì lẽ đó giải thuật, với tư cách là một môn học, cần phải được sinh viên chuyên ngành tin học nghiên cứu một cách có hệ thống. Môn học “Giải thuật” được bố trí sau môn “Cấu trúc dữ liệu” trong chương trình đào tạo kỹ sư tin học nhằm

Từ khóa: thủ thuật máy tính, công nghệ thông tin, quản trị mạng, quicksort, kỹ thuật quay lùi, cách tính đo phức tạp, đại học cần thơ, đào tạo sinh viên

pdf 109 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:169 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận