Giáo trình Động vật học không xương sống: Phần 2

Phần 2 giáo trình "Động vật học không xương sống" trình bày đặc điểm chung, hệ thống phân loại, nguồn gốc tiến hóa của ngành thân mềm, ngành da gai, phát triển tiến hóa của động vật và nội dung thực hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Động vật học, Động vật không xương sống, Ngành thân mềm, Ngành da gai, Nguồn gốc tiến hóa, Phân loại động vật

pdf 238 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/07/2017 | Lượt xem:103 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận