Giáo trình đo lường nhiệt

Đo lường là một quá trình đánh giá định lượng một đại lượng cần đo để có kết quả bằng số so với đơn vị đo. Hoặc có thể định nghĩa rằng đo lường là hành động cụ thể thực hiện bằng công cụ đo lường để tìm trị số của một đại lượng cha biết biểu thị bằng đơn vị đo lường.

Từ khóa: Đo lường nhiệt, đo nhiệt độ, kỹ thuật đo lường, công cụ đo, khoa học công nghệ, đo lường áp suất

pdf 225 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:07/11/2012 | Lượt xem:117 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận