Giáo trình điều khiển số

Cuốn giáo trình Điều khiển số được viết dựa trên đề cương chi tiết môn học Điều khiển số hiện đang dùng cho sinh viên ngành Điều khiển tự động - Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp, đồng thời các tác giả có tham khảo và điều chỉnh cho phù hợp với chương trình đào tạo phần kiến thức cơ sở bắt buộc đối với khối các trường kỹ thuật ngành Điện đã được Hội đồng ngành thông qua tháng 2/2004. Sách có thể được dùng làm tài liệu chính cho sinh viên ngành Điều khiển tự động, ngoài ra sách còn được dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các ngành khác và cho học viên cao học Điện.

Từ khóa: Giáo trình điều khiển số, khoa học kỹ thuật, điều khiển tự động, khoa học công nghiệp, hệ thống tín hiệu, khoa học công nghệ

pdf 139 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:01/11/2012 | Lượt xem:126 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)